Σύλλογος Εργαζομένων Τζανείου

Σύλλογος Εργαζομένων Τζανείου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΤΡΟΦΕΙΟ

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr                email :       [email protected]